Sastanak Vijeća učenika održat će se u SRIJEDU, 6.10.2021. godine s početkom u 13:30 sati u učionici 114.

Dnevni red:
1. Konstruiranje Vijeća učenika
1.1. Utvrđivanje članova Vijeća učenika za školsku godinu 2021./2022.
1.2. Odabir predsjednika Vijeća učenika za školsku godinu 2021. /2022.
2. Izvješće rada Vijeća učenika za školsku godinu 2020. /2021.
3. Program rada Vijeća učenika za školsku godinu 2021. /2022.
4. Usvajanje školskog kurikuluma, plana i programa rada škole za školsku godinu 2021. /2022.
5. Razno.

 

Stručna služba škole.