Na temelju članka 19.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 4. studenog 2021. godine, objavljuje

OBAVIJEST O TESTIRANJU kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika Fotografske produkcije i Fotografske postprodukcije

Povjerenstvo je odlučilo da se provjera kandidata sastoji od dva dijela: pisanog teorijskog dijela  i praktičnog dijela (testiranje) i razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Testiranje se sastoji od pisanog teorijskog dijela i praktičnog dijela, a provodi se 90 min.

Prvo se rješava teorijski dio ispita, a nakon toga praktični.

Raspodjela vremena prvog i drugog dijela nije zadana,  kandidat slobodno određuje vrijeme rješavanja u okviru zadanog vremena.

U slučaju ostvarivanja dovoljnog broja bodova, slijedi intervju u trajanju do 20 minuta.

Preporučena literatura za pripremu za testiranje:

  1. Milan Fizi : Fotografija: teorija, praksa, kreacija, Zagreb, Grafički zavod Hrvatske, 1982.
  2. Želimir Koščević : Fotografska slika: 160 godina fotografske umjetnosti, Zagreb, Školska knjiga, 2000.
  3. Goran Katić: Studijska fotografija u praksi, Zagreb, Foto Video Svijet, 2010.
  4. Zdenko Kuzmić, Vladko Lozić: Majstori Hrvatske fotografije: Izbor iz zbirke hrvatske fotografije Fotokluba Zagreb, Zagreb , Matica hrvatska, 2007.
  5. Scott Kelby: Adobe Photoshop Lightroom CC, Pearson Education, 2017.
  6. Scott Kelby: Adobe Photoshop CC knjiga za digitalne fotografe, Kompjuter biblioteka, 2017.
  7. Maja Strgar Kurečić: Osnove digitalne fotografije, Školska knjiga, 2017.

Termin testiranja odrediti će se naknadno, a biti će objavljeno najmanje 5 dana prije testiranja.

Obavijest o sadržaju testiranja i literaturi-Fotografska produkcija i Fotografska postprodukcija