Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene suglasnosti za raspisivanje natječaja Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije od 16. studenog 2021., Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 17. studenog 2021. godine objavljuje

 N A T J E Č A J za radno mjesto

  1. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (Grafički tehničar tiska, Grafički tehničar dorade)

            – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Natječaj za nastavnika Praktične nastave (Grafički tehničar tiska i Grafički tehničar dorade)