Povjerenstvo za vrednovanje kandidata obavještava kandidate koji su dostavili potpunu i pravovremenu prijavu kako slijedi:

Pozivaju se kandidati:
1. Iva Matić
2. Marina Jašić

Testiranje će se održati dana 3. prosinca 2021. u 11,30 u prostorijama Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, a razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju biti će održan isti dan nakon utvrđivanja rezultata testiranja.
Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) bez koje neće moći pristupiti testiranju (postupku vrednovanja). Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. Nakon što Povjerenstvo utvrdi identitet kandidata, započet će se s testiranjem. Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red. Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisani način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.
Nakon obavljenog testiranja kandidata Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju bodovima od 0 do 100%. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. Kandidat koji ne zadovolji na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru (intervjuu).

Kandidati moraju predočiti EU digitalnu Covid potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javni službama, službenika i namještenika u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova NN 121/2021.

Sadržaj i način testiranja te literatura za pripremu, objavljena je na mrežnim stranicama škole 16. studenog 2021.
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

Poziv na testiranje-Medijski projekti