OBAVIJEST O TESTIRANJU kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika strukovno-teorijskih predmeta Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti

Povjerenstvo je odlučilo da se provjera sastoji od dva dijela: pisane, praktične i usmene (razgovor) provjere. Pisanim i praktičnim dijelom testa provjeravat će se znanja iz nastavnih sadržaja predmeta Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti i trajat će 120 minuta. Na razgovor koji traje 20 minuta imaju pravo kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova u pisanom i praktičnom dijelu testiranja. Razgovorom se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi, socijalne vještine, sposobnost izražavanja, intelektualna sposobnost i motivacija za rad. Izvori za pripremu:

  • kurikulum zanimanja Web dizajner, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_08_85_2036.html
  • kurikulum zanimanja Medijski tehničar, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_08_82_1995.html
  • Ivanović-Ižaković, Danijela; Leventić, Anica; Šafar Đerki, Dinka, 2021. Mrežna sjedišta i baze podataka: udžbenik programiranja za četverogodišnje strukovne škole, Školska knjiga, Zagreb.

Popis kandidata koji se pozivaju na testiranje i termin testiranja odrediti će se naknadno, a biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja.

Obavijest o načinu i sadržaju testiranja-Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti