Na temelju članka 19.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 27. travnja 2022. godine, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika matematike i OBAVIJEST o sadržaju i načinu testiranja

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu dokumentaciju i imaju potrebnu razinu i vrstu obrazovanja te stečene pedagoške kompetencije:

Poziv kandidatima na testiranje-nastavnik matematike