Rezultati provjere upisani su direktno u sustavu Upisi.hr, a boduju se na način da je:

1 (jedan) = zadovoljio/la (prošao/la)

0 (nula)  = nije zadovoljio/la  (prošao/la)

 

Uvaženi su i evidentirani  svi prispjeli rezultati provjera iz ostalih škola koje su navedene u  natječaju za upis.

 

Ukupan broj bodova kod kandidata se ne mijenja, a položena provjera samo omogućuje daljnje rangiranje u  upisnom procesu.

Rang liste prijavljenih rade se isključivo temeljem broja bodova.