Temeljem čl. 82 Statuta Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka i čl. 12 Odluke Školskog odbora o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam stanova u vlasništvu Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka od 14. lipnja 2021., Školski odbor na 23. e-sjednici održanoj od 4. do 7. srpnja 2022.  donio je ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA

Školski odbor objavit će natječaj za davanje u najam stana na 1. katu u zgradi na adresi Emilija Randića 12, koji se sastoji od jedne sobe, dnevnog boravka, kuhinje, izbe, kupaone s WC-om, hodnika i lođe, ukupne površine 52 m2 s pripadajućom drvarnicom površine 5,6 m2, dana 7. 7. 2022. na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole, koji glasi kako slijedi:

Odluka o objavi natječaja za najam stana

Natječaj za davanje stana u najam

izjava o vlasništvu