Trajanje obrazovanja 3 godine

Opis poslova

Grafičar tiska pomoću tiskarskih strojeva tiska novine, knjige, plakate, prospekte, kataloge, reprodukcije slika i fotografija. Ovisno o tehnološkom procesu, razlikuje se nekoliko tehnika tiska: visoki tisak, duboki tisak, plošni tisak, sitotisak i digitalni tisak. Grafičar tiska obavlja poslove pripreme stroja za tisak, kontrolira proces tiska – boju,rad stroja i konačni proizvod. Otklanja manje kvarova na strojevima, održava i uređuje strojeve.

Radni uvjeti
Grafičar tiska radi u zatvorenoj prostoriji pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti. Prema potrebi posla, odlaze i u druge radne prostorije, gdje su izloženi papirnoj prašini, mirisu boja i ljepila te buci.
Propisanih mjera zaštite na radu moraju se strogo pridržavati.

Poželjne osobine
Dobar vid na blizinu, raspoznavanje boja i njihovih nijansi i različitih oblika, sposobnost brzog uočavanja, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju, dobra misaona koncentracija, odgovarajuća kulturna razina.
Zanimanje grafičar tiska primjereno je zdravim ljudima koji nemaju oštećenje sluha,  respiratorne smetnje (bronhitis, astma), sklonost alergijama, kronični ekcem kože, oštećenja lokomotornog sustava (ruku, nogu i kralježnice).

Što poslije škole ?
Mogućnost zapošljavanja u novinskim kućama, izdavaštvu i ostalim tiskarskim djelatnostima, proizvodnji papira i kartonske ambalaže. Rad u reklamno – propagandnoj djelatnosti kao i samostalna djelatnost u  nekim od navedenih područja grafičke djelatnosti.

Dobro je znati
Mogućnost doškolovanja za grafičkog  tehničara tiska, kojem su bliska zanimanja različitih smjerova grafičkih tehničara  Na višoj razini grafičkim je tehničarima tiska  blisko zanimanje grafičkog inženjera.

 

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno tjedno tjedno
1. Hrvatski jezik 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2
3. Povijest 2
4. Politika i gospodarstvo 2
5. Etika / vjeronauk* 1 1 1
6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
7. Matematika 2 2 2
8. Fizika 2 2
9. Kemija 2
10. Informatika 2
11. Grafička tehnologija 2 2 2
12.Praktična nastava s tehnologijom zanimanja 14

14

20

13. Zaštita na radu 10
U K U P N O 32 32 32
Stručna praksa / godišnji fond / 84 84 42