Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

Opis postupaka Datum
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 24. 5. – 1. 7. 2021.
• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 26. 6. 2021.
• Početak prijava redovitih učenika u sustav 24. 5. 2021.
Početak prijava obrazovnih programa 25. 6. 2021.
• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. 2021.
• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 29. 6. – 1. 7. 2021.
• Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 1. 7. 2021.
• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 5. 7. 2021.
• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6. 7. 2021.
• Završetak prijava obrazovnih programa

• Početak ispisa prijavnica

7. 7. 2021.
• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

9. 7. 2021.
• Objava konačnih ljestvica poretka 10. 7. 2021.
• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

• Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

12. – 14. 7. 2021.
• Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 15. 7. 2021.
• Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 10. 8. 2021.

 

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum
• Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21. 8. 2021.
• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 23. 8. 2021.
• Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 25. 8. 2021.
• Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 23. 8. 2021.
• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 24. 8. 2021.
• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 25. 8. 2021.
• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

• Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

25. 8. 2021.
• Završetak prijava obrazovnih programa

• Početak ispisa prijavnica

26. 8. 2021.
• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

27. 8. 2021.
• Objava konačnih ljestvica poretka 28. 8. 2021.
• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

• Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

30. 8. – 31. 8. 2021.
• Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 1. 9. 2021.

 

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Ljetni upisni rok

Opis postupaka Datum
• Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 24. 5. – 14. 6. 2021.
• Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 24. 5. – 7. 6. 2021.
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 24. 5. – 14. 6. 2021.
• Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a 24. 5. – 17. 6. 2021.
• Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 17. 6. 2021.
• Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav i podnošenje prigovora 21. – 23. 6. 2021.
• Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 21. – 24. 6. 2021.
• Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 25. 6. 2021.

 

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum
• Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 16. 8. – 17. 8. 2021.
• Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 16. 8. – 17. 8. 2021.
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 16. 8. – 17. 8. 2021.
• Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a 16. 8. – 18. 8. 2021.
• Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 18. 8. 2021.
• Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 19. 8. 2021.
• Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 21. 8. 2021.
• Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 21. 8. 2021.

 

Ravnatelj
Dipl. Ing. Radenko Bradić