SVI SU PROGRAMI ČETVEROGODIŠNJI

PRIRODOSLOVNA GIMNZIJA

Opis programa. Kurikulum prirodoslovne gimnazije prvenstveno je usmjeren pripremanju učenika za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Obrazovanjem u odjelu prirodoslovne gimnazije stječu se široka opća znanja i kompetencije te mnoge vještine korisne u nastavku školovanja s naglaskom na vještinama praktičnog rada i istraživačkom pristupu radu u prirodoslovnom području. U nastavnome planu i programu prirodoslovne gimnazije uz obvezne predmete jezičnoga i humanističkoga područja, za razliku od ostalih gimnazija, prirodoslovni predmeti (kemija, biologija i fizika) realiziraju se u većem tjednom fondu sati i s obveznim laboratorijskim vježbama u opremljenim kabinetima i laboratorijima.

Što poslije škole? S obzirom na usmjerenost kurikuluma prema prirodoslovnom području, prirodoslovna gimnazija izvrstan je izbor za učenike koji vole istraživati, a žele nastaviti školovanje na fakultetima, naročito prirodoslovnima (npr. medicini, kemiji, biologiji, veterini i sl.) za koje budu kvalitetno pripremljeni.

S položenim obveznim ispitima državne mature gimnazijalci stječu srednju školsku spremu.

 

EKOLOŠKI TEHNIČAR

Opis poslova. Ekološki tehničar sudjeluje u raznim poslovima koji su povezani s brigom o okolišu – uzima uzorke, motri i prati stanje prirode i okoliša, usklađuje kvalitetu tehnoloških procesa u industriji sa zahtjevima i propisanim standardima zaštite okoliša, sudjeluje u postupcima zaštite prirode, očuvanja okoliša i biosfere, kontrolira korištenje i rad sa štetnim i otpadnim materijalima; poznaje tehnologiju odlaganja, skladištenja i reciklaže otpadnih materijala i uzorkuje otpadne materije za laboratorijske analize. On priprema uzorke, reagense, pribor i aparature za rad u laboratorijima, priprema i provodi analize otpadnih tvari prema odgovarajućoj metodologiji, a pod kontrolom odgovarajućeg stručnjaka; vodi laboratorijsku administraciju, postupanjem s otpadom i nadzorom zaštićenih dijelova prirode.

Radni uvjeti. Najčešći radni uvjeti ekološkog tehničara uključuju rad u zatvorenim prostorima (npr. laboratoriji, industrijski pogoni) te rad na otvorenom što uključuje uzorkovanje tvari za analizu, provedbu analiza na mjestu uzorkovanja te monitoring okolišnog stanja. Rad se najčešće obavlja stojeći ili sjedeći. Tijekom rada potrebno je poštivati pravila zaštite na radu budući da mogu biti izloženi štetnim tvarima tijekom laboratorijskog ili terenskog rada.

Poželjne osobine. Dobro opće zdravstveno stanje, bez alergija, bez smetnji njuha, vida i sluha, normalno raspoznavanje boja, bez respiratornih smetnji i većih lokomotornih oštećenja. Također, potrebna je strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnog usmjeravanja pažnje, emocionalna stabilnost, razvijene vještine rješavanja problema.

Što poslije škole? Ekološki tehničari zapošljavaju se u zavodima za javno zdravstvo, tvornicama kemijske, tekstilne, prehrambene i drugih procesnih industrija, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, analitičkim laboratorijima itd. Kurikulum ekološkog tehničara omogućuje i nastavak školovanja u visokoškolskim ustanovama prirodoslovnog ili tehničkog područja jer su općeobrazovni predmeti četverogodišnjeg trajanja, a fizika trogodišnjeg trajanja. Učenici stječu sve potrebne kompetencije za uspješno polaganje izbornih ispita mature – biologije i kemije koji su dio cijelog ciklusa obrazovanja za ekološkog tehničara.

 

WEB DIZAJNER

Opis poslova. Web dizajner izrađuje web-stranice i web-aplikacije. Pritom se koristi tehnologijama kao što su HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL i sl. Osim o funkcionalnosti, web dizajner mora voditi računa i o osmišljavanju izgleda web-stranica, stoga treba steći znanja iz područja dizajna i programiranja. Mora dobro poznavati mogućnosti alata koje koristi pri radu, kao i mogućnosti računala, mobilnih uređaja i interneta. Nužan je razvijen osjećaj za vizualno komuniciranje i estetiku, dok je istovremeno neophodno poznavanje internetskih tehnologija jer one određuju granice dizajnerske slobode.
Za potrebe izrade stranica web dizajner izrađuje i oblikuje tekst, sliku, video i animacije. Alternativni nazivi zanimanja: front-end developer, tehničar za razvoj web-sučelja.

Radni uvjeti. Web dizajner provodi radni dan pred računalom radeći u zatvorenom prostoru pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, pretežno sjedeći.

Poželjne osobine. Dobro razvijena psihomotorika, dobar vid na blizinu, raspoznavanje boja i njihovih nijansi te različitih oblika, sposobnost brzog uočavanja, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju, dobra misaona koncentracija, sposobnost apstraktnog razmišljanja i rješavanja problema, odgovarajuća kulturna razina, kreativnost, strpljivost, upornost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu.
Kontraindikacije za rad su slabovidnost i neraspoznavanje boja, oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta i kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Što poslije škole? Nužno je stalno učenje i usavršavanje budući da je rad web dizajnera vezan uz primjenu i razvoj novih tehnologija.
Moguće je zapošljavanje u medijskim kućama, digitalnim i web-agencijama, a vrlo često i osnivanje samostalne djelatnosti.
Nastavak školovanja najčešće je na stručnom ili sveučilišnom studiju iz područja informatike ili dizajna.

 

GRAFIČKI UREDNIK-DIZAJNER

Opis poslova. Grafički dizajner bavi se likovnim oblikovanjem i osmišljavanjem vizualnih identiteta tvrtki (dizajniranjem logotipa i pratećih poslovnih tiskanica, kao što su memorandumi, posjetnice, kuverte, fascikli). Također oblikuje knjige, časopise, promotivne reklamne materijale, plakate i jumbo plakate. Razvojem digitalnih medija, osim otisaka na papiru, kreira i osmišljava sučelja internet-stranica i digitalne oglase. Grafički dizajner brine se da proizvod osim svojih funkcionalnih aspekata ima i vizualno privlačne elemente, da bude uočljiv i prepoznatljiv. U svojem se oblikovanju koristi ilustracijom, fotografijom, bojama i tipografijom.  Od narudžbe do realizacije sudjeluje u svim segmentima procesa proizvodnje – upoznat je s tehnologijom otiskivanja i grafičke dorade, komunicira s tiskarom, organizira posao, korigira probne uzorke otisnutih materijala. U radu se služi računalima opremljenim specijaliziranim grafičkim aplikacijama te komunicira i surađuje s grafičkim dizajnerima, tehničkim urednicima i naručiteljima grafičkih proizvoda.

Radni uvjeti. Grafički urednik-dizajner radi u zatvorenom prostoru pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, pretežno sjedeći. Dio poslova obavlja u prostoriji bez buke i isparavanja, a prema potrebi posla odlazi i u tiskare, gdje je izložen papirnoj prašini, mirisu boja i ljepila te buci. Posao dizajnera zahtijeva veliku predanost radu, kreativnost i široki spektar znanja. Kako je poslovno vezan uz definirane rokove, bitne su vještine planiranja i organiziranja vremena.

Poželjne osobine. Dobro razvijena psihomotorika, dobar vid na blizinu, raspoznavanje boja i njihovih nijansi te različitih oblika, sposobnost brzog uočavanja, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju, dobra misaona koncentracija, odgovarajuća obrazovna i odgojna razina, kreativnost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu.

Što poslije škole? Za dizajnere je važno da se u radu stalno usavršavaju, s obzirom na to da se trendovi mijenjaju, a aplikacije poboljšavaju.
Mogućnost zapošljavanja u dizajnerskim studijima, novinskim kućama, izdavaštvu i ostalim tiskarskim djelatnostima, industriji proizvodnje papira i kartonske ambalaže. Rad u reklamno-propagandnoj djelatnosti, kao i osnivanje samostalne djelatnosti u nekim od navedenih područja grafičke djelatnosti. Nastavak školovanja može biti na fakultetima dizajna i fakultetima likovnih umjetnosti te vizualnih komunikacija.

 

MEDIJSKI TEHNIČAR

opis poslova Medijski tehničar je program kojim se usvaja znanje iz područja informatičkih tehnologija i multimedijskih komunikacija. Medijski tehničar sudjeluje u proizvodnji audiovizualnih medijskih sadržaja, prilagođava medijske sadržaje za pohranu i distribuciju na različitim medijskim platformama te sudjeluje u tehničkoj izvedbi i praćenju događanja.
U kreiranju  audiovizualnih medijskih sadržaja bavi se poslovima fotografiranja i obrađivanja fotografija, snimanjem, montiranjem i obradom videa i zvuka, izrađivanjem animacija, grafičkom obradom medijskih sadržaja i izrađivanjem interaktivnih sučelja za pregled medijskih sadržaja. Posao medijskog tehničara uključuje sudjelovanje u tehničkoj izvedbi, realizaciji i praćenju događanja, instaliranje i podešavanje opreme te prenošenje i pohranjivanje medijskog sadržaja.

radni uvjeti Medijski tehničar radi u zatvorenom prostoru pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, pretežno sjedeći. Dio poslova obavlja u prostoriji bez buke i isparavanja, a sukladno potrebi posla odlazi i u druge radne prostorije. Medijski tehničar može raditi i kao snimatelj što podrazumijeva i rad na otvorenom.

poželjne osobine Dobro razvijena psihomotorika, dobar vid na blizinu, raspoznavanje boja i njihovih nijansi te različitih oblika, sposobnost brzog uočavanja, dobra misaona koncentracija, odgovarajuća kulturna razina, kreativnost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu. Medijski tehničar mora imati smisla za rješavanje tehničkih problema i prostorne odnose. Važna je preciznost u radu, spretnost ruku i prstiju te normalan vid.

što poslije škole? Za medijskog tehničara  važno je stalno usavršavanje u radu.
Mogućnost zapošljavanja u TV kućama, glazbenim studijima, dizajnerskim studijima, novinskim kućama, radiopostajama, reklamno-propagandnoj djelatnosti, kao i osnivanja samostalne djelatnosti.

Za nastavak školovanja ovaj program omogućuje ravnopravnu konkurenciju pri upisu na studije informatičkih znanosti, studije dizajna ili kazališne i filmske umjetnosti.