KLASA: 110-01/21-01/17

URBROJ: 2170-56-01-21-09

Rijeka, 18. lipnja 2021.

 

O B A V I J E S T

o izboru kandidata

 

Nakon provedenog postupka javnog natječaja za radno mjesto nastavnika/ce praktične nastave (grafičar tiska, grafičar dorade, grafički tehničar tiska, grafički tehničar dorade) na neodređeno puno radno vrijeme koji je trajao od 10. do 18. 5. 2021., na temelju prethodne suglasnosti Školskog odbora, odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa Zoranom Maričićem na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, jer se na natječaj nije javila osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Ravnatelj

Radenko Bradić, dipl. ing., v.r.