U postupku javnog natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih aparata (KLASA: 372-06/23-01/1, URBROJ: 2170-43-23-01, 18. travnja 2023.), Školski odbor Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja, kao najpovoljniju ponudu odabire ponudu ponuditelja Govendi time d.o.o. jer sadrži najviši mjesečni iznos zakupnine i ispunjava sve uvjete natječaja.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude