Na temelju čl. 19 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje dana 30. studenog 2021. godine sljedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE PRAKTIČNE NASTAVE O SADRŽAJU, NAČINU I TERMINU TESTIRANJA 

Obavijest o sadržaju, načinu i temrinu testiranja-nastavnik Prak.nastave (tisak i dorada)