Na temelju članka 19.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 6. travnja 2022. godine, objavljuje

OBAVIJEST O TESTIRANJU kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika Fotografske produkcije i Fotografske postprodukcije

Povjerenstvo je odlučilo da se provjera kandidata sastoji od dva dijela: pisanog teorijskog dijela  i praktičnog dijela (testiranje) i razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Obavijest o sadržaju testiranja i literaturi-fotografska produkcija i postprodukcija