Na temelju članka 19.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 6. travnja 2022. godine, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE  kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika kemijske grupe predmeta

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati koji imaju potrebnu razinu i vrstu obrazovanja i stečene pedagoške kompetencije:

Kemija-Poziv kandidatima na testiranje